Tra cứu thông tin hồ sơ

Cách 1: Tra cứu trực tuyến

Cách 2: Tra cứu bằng tin nhắn SMS