Đăng ký khai tử quá hạn

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai tử
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khai tử
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy khai tử)
(1 bản sao tương ứng 8000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

.- Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế cấp huyện: Đối với trường hợp người chết có nghi vấn - 1 Bản Chính
- Văn bản xác nhận của người làm chứng - 1 Bản Chính
- CMND của người đi đăng ký khai tử - 1 Bản Photo công chứng
- Hộ khẩu/CMND - 1 Bản Chính
- Giấy báo tử - 1 Bản Theo mẫu

Thành phần hồ sơ Tâp tin Ghi chú Xử lý
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*