Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai tử
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khai tử
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy khai tử)
(1 bản sao tương ứng 8000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

- Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc tuyên bố một người là đã chết - 1 Bản Chính
- Chứng minh nhân dân/ Hộ khẩu của người đi khai tử - 1 Bản Photo công chứng
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người đăng ký - 1 Bản Chính

Thành phần hồ sơ Tâp tin Ghi chú Xử lý
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*