Đăng ký khai tử

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai tử
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khai tử
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy khai tử)
(1 bản sao tương ứng 8000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

.- Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế cấp huyện: Đối với trường hợp người chết có nghi vấn - 1 Bản Chính
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử - 1 Bản Photo công chứng
- Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử - 1 Bản Photo công chứng
- Hộ khẩu thường trú của người chết - 1 Bản Photo công chứng

Thành phần hồ sơ Tâp tin Ghi chú Xử lý
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*