Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai sinh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin mẹ
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin cha
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
*
*
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

.- Biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi (do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã hoặc Công an cấp xã, phường, thị trấn lập) - 2 Bản Chính
- Hộ khẩu/Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - 1 Bản Photo công chứng
- Giấy giới thiệu của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ - 1 Bản Chính
- Bản thông báo trên đài phát thanh/truyền hình địa phương - 1 Bản Photo
- Giấy chứng sinh (nếu có kèm theo với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi) - 1 Tờ Chính

Thành phần hồ sơ Đính kèm file(chụp/scan từ bản chính) Số lượng Thành phần phải nộp/xuất trình khi đến nhận kết quả
Xuất trình/Giao nộp Hình thức giấy tờ Số lượng
Thông tin liên hệ
Ông/Bà vui lòng để lại số điện thoại và email để cơ quan chức năng có thể liên lạc khi cần thiết và giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn
*
*