Đăng ký khai sinh thông thường

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai sinh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin mẹ
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin cha
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
*
*
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

- Giấy chứng sinh - 1 Bản chính
- Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền). - 1 Bản Photo công chứng
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch (của người mẹ hoặc người cha và người được ủy quyền – nếu trong trường hợp ủy quyền) - 1 Bản Chính (chụp 2 mặt của chứng minh thư)
- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn - 1 Bản chính
- Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước) để xác định thẩm quyền đăng ký - 1 Bản Chính
- Sổ hộ khẩu của mẹ - giấy tờ phục vụ đăng ký thường trú cho trẻ (trong trường hợp con không nhập khẩu theo mẹ) - 1 Bản chính

Thành phần hồ sơ Tâp tin Ghi chú Xử lý
Thông tin liên hệ
Ông/Bà vui lòng để lại số điện thoại và email để cơ quan chức năng có thể liên lạc khi cần thiết và giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn
*
*