Đăng ký khai sinh thông thường

*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được khai sinh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin mẹ
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin cha
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
*
*
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

1. Bản chính Giấy chứng sinh (Chụp từ bản chính)
2 . Văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh: trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh (Chụp từ bản chính)
3. Giấy tờ chứng minh về nhân thân của cha, mẹ: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Đối với giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân chụp 02 mặt)
4. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha, mẹ: Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính)
5. Giấy chứng nhận kết hôn (chụp từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ Sổ gốc)
6. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Chụp từ bản chính)
7. Văn bản ủy quyền thực hiện TTHC (chụp từ bản chính)
Ghi chú: Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ. Những trường hợp khác văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
8. Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người được ủy quyền: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính; Đối với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân chụp 02 mặt)
9. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (chụp bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ Sổ gốc)
10. Giấy tờ khác (nếu có)

Thành phần hồ sơ Đính kèm file(chụp/scan từ bản chính) Số lượng Thành phần phải nộp/xuất trình khi đến nhận kết quả
Xuất trình/Giao nộp Hình thức giấy tờ Số lượng
Thông tin liên hệ
Ông/Bà vui lòng để lại số điện thoại và email để cơ quan chức năng có thể liên lạc khi cần thiết và giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn
*
*