*
Thông tin chủ đầu tư
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nội dung xây dựng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chúXử lý
Thông tin liên hệ
*
*
181
STTChi tiếtChiều cao (m)Diện tích (m2)ISONTHEGROUNDISFLOORTYPECALCULATECONSFLOORTYPENAMEChiều cao trên mặt đất (m)Chiều cao dưới mặt đất (m)ISCALCULATEACREAGE 
Xóa
Thêm dòng mới