*
Thông tin cá nhân/ tổ chức xin cấp phép
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Địa điểm xin cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè
*
*
*
*
Mục đích xin cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè
*
*
Thời gian sử dụng giấy phép hạ độ cao vỉa hè
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chúXử lý
Thông tin liên hệ
*
*
*
*
91
STTPhường/XãTuyếnMô tảROUTEFULLADDRESS 
Xóa
Thêm dòng mới