*
Thông tin đăng ký
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơĐính kèm file(chụp/scan từ bản chính)Số lượngThành phần phải nộp/xuất trình khi đến nhận kết quả
Xuất trình/Giao nộpHình thức giấy tờSố lượng
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*