*
Thông tin cá nhân/ tổ chức xin cấp phép
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Địa điểm xin cấp giấy phép đào hè – đào đường
*
*
*
*
Mục đích xin cấp giấy phép đào hè – đào đường
*
*
Thời gian xin cấp giấy phép đào hè – đào đường
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chúXử lý
Thông tin liên hệ
*
*
*
*
155
STTPhường/xãTuyếnMô tảVị trí, đường 
Xóa
Thêm dòng mới