Đăng ký lại việc kết hôn

*
*
Thông tin người nữ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin đăng ký lại kết hôn
*
*
*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người nam
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy kết hôn)
(1 bản sao tương ứng 8000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

- Tờ khai đăng ký lại kết hôn
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây (nếu có)
- Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn
- Xuất trình Giấy tờ tuỳ thân của vợ, chồng (một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)
- Xuất trình Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của của vợ, chồng

Thành phần hồ sơ Đính kèm file(chụp/scan từ bản chính) Số lượng Thành phần phải nộp/xuất trình khi đến nhận kết quả
Xuất trình/Giao nộp Hình thức giấy tờ Số lượng
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*