Đăng ký lại việc kết hôn

*
*
Thông tin người nữ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin đăng ký lại kết hôn
*
*
*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người nam
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy kết hôn)
(1 bản sao tương ứng 8000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

1. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây (nếu có) (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ Sổ gốc)
2. Giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn. (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ Sổ gốc)
3. Giấy tờ chứng minh về nhân thân của vợ, chồng: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Đối với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân chụp 02 mặt)
4. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của vợ, chồng: Sổ hộ khẩu của vợ chồng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính)

Thành phần hồ sơ Đính kèm file(chụp/scan từ bản chính) Số lượng Thành phần phải nộp/xuất trình khi đến nhận kết quả
Xuất trình/Giao nộp Hình thức giấy tờ Số lượng
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*