Đăng ký kết hôn

*
*
Thông tin người nữ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin đăng ký lại kết hôn
*
*
*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người nam
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin khác
(Nhập số lượng bản sao giấy kết hôn)
(1 bản sao tương ứng 2000 đồng)
Hồ sơ đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn ( Hộ chiếu/ Chứng minh thư/ Thẻ căn cước ) (chụp 2 mặt của chứng minh thư)
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú ( Hộ khẩu )
- Trích lục ghi chú ly hôn đối với công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài
- Giấy tờ hợp lệ chứng minh trường hợp đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn ( Bản án ) hoặc người vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử )

Thành phần hồ sơ Tâp tin Ghi chú Xử lý
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để cơ quan chức năng liên hệ với ông/bà khi có kết quả:
*
*