Giới Thiệu

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Công dân/ Doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Công dân và doanh nghiệp có thể vào truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://egov.hanoi.gov.vn để khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn,...

Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp bạn tra cứu hồ sơ một cách dễ dàng.

Tiện lợi cao

Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện.

Dễ quản lý

Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, và trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.

Sử dụng đơn giản

Các giao dịch với cơ quan nhà nước, xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội.

Góp ý và phản ánh

Hãy gửi những góp ý của bạn đến chúng tôi để chúng tôi thực hiện nó tốt hơn.

Môi trường

An toàn giao thông

Tệ nạn xã hội

Công trình đô thị

Ăn xin - Hàng rong

Vệ sinh thực phẩm