Loại dịch vụ công

Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây Dựng 10 ngày
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây Dựng 10 ngày
Cấp lại Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 5 ngày
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 10 ngày
Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng 5 ngày
Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 500,000 đ 20 ngày
Cấp mới giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1000,000 đ 30 ngày
Cấp mới giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4,000,000 đ 30 ngày
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc đã được cấp GPs 20 ngày
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở nhập khẩu thuốc,cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) 14,000,000 đ 40 ngày
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc 1,800,000 đ 14 ngày
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm 1,800,000 đ 10 ngày
Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 500,000 đ 10 ngày
Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4,000,000 đ 30 ngày
Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1,000,000 đ 30 ngày